JBDF annual ranking 2014
The standard section

Monthly Danceview judgment
Back

Rank Leader/Partner
1 Gou Hasimoto/Keiko Onda
2 Shintarou Asamura/Emi Touyama
3 Jun Motoike/Noriko Mutou
4 Takahiro Niikura/Yukiko Nakata
5 Junpei Satou/Satomi Kameyama
6 Satosi kitujou/Chiharu Masuda
7 Yuuichirou Sueyasu/Tomoka Kimura0
8 Kazufumi Usui/Megumi Usui
9 Tetpei Hamada/Yui Masuda
10 Manabu Sugai/Yuriko Shouwa
11 Akio Tamura/Ritu Wakao
11 Akiteru Nakaaki/Jun Nakaaki
11 Shin Wakashiro/Yulia Tatsumi
14 Hijiri Iwaki/Chihiro Fukai
14 Youji Kudou/Ayumi Kudou
14 Ryuuji Honda/Sayo Kaino
17 Yuuichi Fukuda/Grei Erizabesu
18 Hideaki Mimori/Yosimi Sakai
19 Daichi Simizu/Saki Simizu
19 Jun Sirakami/Mizue Ishiguchi
19 Kazuki Sugaya/Ikuyo Ozaki/

It is all eminent players !!